Om GPS-tracker

Med en gps-tracker från Trackandtrace är möjligheten att få tillbaka sitt fordon vid en eventuell stöld, de flesta fordon som stjäls i Sverige idag försvinner från landet redan inom 48 timmar. Med en gps-tracker i fordonet hinner du få fatt på tjuvarna innan de lämnar landet med ditt fordon.

Väljer du OBDII så får du även statistik över bränsleförbrukning, hastighet, larm och mycket mera då enheten mottar all data via OBD kontakten, allt för att du ska kunna optimera körningen och även där spara in pengar. Har ni flera fordon på företaget är det också väldigt smidigt att se vart samtliga fordon befinner sig, och på så vis alltid lämna köruppdraget till det fordon som lämpar sig bäst beroende på sin position.